elongation

Many translated example sentences containing "elongation" – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations. Detta fenomen har tillskrivits en del medier, som under trans upplevde dessa kroppsmodifikationer. Bland annat mediumet D.D Home har , nämnts ha växt mellan 22 och 30cm. Elongation kan syfta på: Elongation (astronomi) – en planets skenbara vinkelavstånd till solen, sett från jorden; Elongation (hållfasthetslära) – ett enhetslöst, geometrioberoende mått på deformationsgraden.

Elongation Video

Problem on calculation of Unknown Load 'P' & Total Elongation. elongation