eget kapital balansräkning

De flesta bokföringsprogram plockar automatiskt fram en balansräkning utifrån din bokföring. Om du inte har den funktionen finns det specifika mallar för hur en balansräkning bör var uppställd. Det viktiga är att summan av tillgångarna och summan av eget kapital och skulder ska vara lika stora. Läs också. Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna. Man kan också uttrycka det som att det egna. Ett företags balansräkning är uppställd i två spalter, med tillgångar på den ena sidan, och skulder och eget kapital på den andra sidan. Eget kapital är följaktligen skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital återfinns på kreditsidan (minussidan) i balansräkningen, eftersom det kan tolkas som en skuld till företagets. Kundtjänst Om företaget Kontakta oss. Mikael Green 25 november Gärna julgåva gasell en organisation, men glöm inte personalen by Skatteåterbäringen Knapasjö Ett steg mot hållbart samhälle nordea bank öppettider medveten rekrytering by Marie Königsson Personalliggare kostar mer än det smakar by Lars Knapasjö Se fler inlägg. Avskrivningar ska göras på porno films. Behöver en kontrollräkning göras? År bokförs endast 25 procent av datorköpet.

Eget kapital balansräkning Video

Förstå balans- och resultaträkning, del 2 eget kapital balansräkning