wolfram alpha

Search; Wolfram Alpha. WolframAlpha finns på internet, veglegesszortelenites.info, eller som applikation till mobiltelefoner. Programmet är på engelska, vilket kan ses som en möjlighet att förstärka elevernas matematikkunnande och deras kunskaper i engelska. Samtidigt som det är lätt att se möjligheterna med verktyg som WolframAlpha, uppstår frågor. Remember the Star Trek computer? It's finally happening--with Wolfram|Alpha. Building on 25 years of development led by Stephen Wolfram, Wolfram|Alpha has rapidly become the world's definitive source for instant expert knowledge and computation. Across thousands of domains--with more continually. wolfram alpha

Wolfram alpha Video

Wolfram