Vad är sant? varning för vägarbete. Det kan förekomma arbetsfordon på körbanan. När är risken för viltolycka störst och vad ska du göra för att minska denna risk? När jag kör i gryning eller skymning. Jag ska därför vara handlingsberedd. Vilket vägmärke innebär att du strax kommer till väg nr 58? Märke B. Vad kan du. Du passerar dessa vägmärken. Vad är sant? meter efter märket kommer en högerkurva och sedan följer en 1,8 km lång sträcka med flera kurvor . Mitt i vägen. Något till vänster om vägens mitt. Vilket märke innebär att du måste vara väl medveten om hur brett fordon du kör? Vägmärke A. Vägmärke B. Fotgångare får passera övergångsstället även om fordon hindras. Du kommer till en spårvagnshållplats. Vilket är rätt? Jag får stanna för på- eller avstigning om det ska ske utan hinder för spårvagnstrafiken. Vilket vägmärke varnar för att det finns ett övergångsställe längre fram? SE BILD Svar C. Vilket fordon får du köra.