innebära

1) (†) om person l. sak (kärl l. omhölje o. d.): bära l. hysa l. hava (ngt) i l. inom sig; äv. bildl. Hwad han i Hiertat hoos sigh innebaar. Widekindi KrijgH (). Sedan hon genom några dagars laxerande, blifvit befriad, från all smält och osmält föda, den hon förut förtärt och innebar. Acrel Chir. (). Hvad innebär. Böjning av verbet 'innebära' - Svenska verb böjda efter alla tempus med veglegesszortelenites.info Verbböjningar. Innebära translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words. innebära

Innebära - gav

Ett amerikanskt beslut att stämpla militärens störtande av president Muhammad Mursi som kupp skulle innebära att Washington tvingas stoppa det militära biståndet till Egypten. If the increase were to be carried out, this would mean further increased costs for all households within the EU. Swedish Detta skulle därför innebära att det skulle gå snabbare att godkänna detta. We cannot allow such a thing as it would signify the total breakdown of our civilising values. Swedish innantill innatism inne inne i inne- innebandy innebandyklubba inneboende inneburit innebär innebära innebörd innebörd aspekt innebörder innefatta innefattande innefattat innegrej inneha innehav innehavande Bab. Däremot kan en graviditet i äldre år innebära andra komplikationer.

Innebära - stora utbudet

The Council's common position would mean a significant reduction in emissions. Swedish Jag anser att vårt bidrag bör innebära att referensperioderna kan förlängas. Det skulle ju innebära att angriparen inte gillar Håkan. Swedish innantill innatism inne inne i inne- innebandy innebandyklubba inneboende inneburit innebär innebära innebörd innebörd aspekt innebörder innefatta innefattande innefattat innegrej inneha innehav innehavande Bab. Swedish betyda innebär medföra. Swedish Det finns också hårda krav på att det inte får lov att innebära någon risk.